Sokol

10 Naj | Turistické strediská a ciele | Mestá a obce
  Prírodné rezervácie | Mapy | Mapa | Popis | Fotogaléria  
Chodníky a cyklotrasy | Webkamery | Výlety do okolia
Klikacia mapa s turistickými chodníkamiDetailná turistická mapa 1:50000

Pozri tiež: Strediská-Veľký Sokol
Vyhlásená: r.1964 ako Chránený prírodný výtvor, r.1976 ako Štátna prírodná rezervácia , r.1995 ako Národná prírodná rezervácia
Rozloha: 700,93 ha
Katastrálne územie: Hrabušice, Vernár, Stratená
Okres: Spišská Nová Ves, Poprad, Rožňava
Dôvod zriadenia chráneného územia: Mimoriadne zachovalé a estetické územie s množstvom geomorfologických útvarov. V rokline množstvo vodopádov. Zachovalé lesné spoločenstvá sú charakteru vápencových bučín (Fagetum dealpinum), reliktných borín (Pinetum dealpinum), na dne rokliny aj jedľových bučín (Abieto - Fagetum) a jaseňových javorín (Fraxineto - Aceretum), s výskytom viacerých druhov papradí - papraď samčia (Dryopteris fylix-mas), pľuzgierka sudetská (Crystopteris sudetica), slezinník zelený (Asplenium viride), sladič obyčajný (Polypodium vulgare) a iných. Z kvitnúcich druhov je častá kortúza Matthiolova (Cortusa matthioli), stokráska Micheliho (Bellidiastrum michelii), fialka dvojfarebná (Viola bicolor). Na výslnných skalných bralách je výskyt viacerých vápencových druhov uvedených v predchádzajúcich rezerváciách.
      Zo zoologického hľadiska tvorí toto územie vzácny biotop dnes už existenčne ohrozených druhov dravých vtákov a veľkých šeliem.
      Územie plní aj významnú vodohospodársku funkciu. V údolnej časti je vybudovaný odber pitnej vody skupinového vodovodu pre Spišskú Novú Ves a Levoču.Spiš | Gemer | Liptov | Horehronie | Slovenský raj | Vysoké Tatry | Nízke Tatry | Západné Tatry | Belianske Tatry | Veľká Fatra | Chočské vrchy
Pieniny | Spišský hrad | Chrám sv.Jakuba | hrad Ľubovňa | Krásna Hôrka | AquaCity | Bešeňová | Tatralandia | Vrbov | Vyšné Ružbachy