Slovenský raj - Kyseľ (neprístupná časť) - Barikádový vodopád dňa 28.11.2013