Slovenský raj - Kyseľ (neprístupná časť) - Kaplnkový vodopád dňa 28.11.2013