Slovenský raj - Kyseľ (neprístupná časť) - Vodopád v Temnici dňa 28.11.2013